Usein kysyttyjä kysymyksiä

Miksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille on perustettu erillinen partioyhdistys?

Pinkkipartio on vaikutusyhdistys, jonka tarkoituksena on edistää tasa-arvoista ja yhdenvertaista partiotoimintaa riippumatta ihmisten seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä, tai sukupuolen ilmaisusta. Suomen partiolaiset on Suomen suurin nuorisojärjestö ja kasvatustavoitteissaan sekä päämäärässään sitoutuu tukemaan lapsia ja nuoria heidän kasvussaan, mihin sisältyy velvollisuus tukea heitä heidän hahmottaessaan omaa identiteettiään. Pinkkipartio ry pyrkii aktiivisesti rakentamaan ilmapiiriä, jossa mahdollisimman monet nuoret kokevat partion turvalliseksi ympäristöksi harrastaa.

Mitä Pinkkipartio ry tekee?

Yhdistyksen tehtävänä on jakaa asiallista tietoa, kouluttaa ja osallistua sateenkaaripartiolaisia käsittelevään keskusteluun. Tarjoamme koulutuksia ja vertaistuellista ohjelmaa omissa jäsentapahtumissamme, sekä erilaisissa muissa partiotapahtumissa. Teemme vaikuttamistyötä esimerkiksi kannanotoin ja yhteistyössä SP:N moninaisuusryhmän kanssa, sekä viestimällä ajankohtaisista aiheista.

Voiko jäseneksi liittyä, vaikka ei kuuluisi itse vähemmistöön?

Kyllä. Jäsenyyden edellytys ei ole tiettyyn vähemmistöön kuuluminen, vaan tahto tukea yhdistyksen aatetta ja arvoja. Pinkkipartion jäseniksi ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet.

Mihin jäsenmaksuni käytetään?

Jäsenmaksujen tuotoilla mahdollistetaan yhdistyksen toiminta, esimerkiksi erilaiset koulutus- ja ohjelmamateriaalit, sekä osallistuminen erilaisiin partiotapahtumiin laajasti koko Suomen alueella.